Optical Microscopy

image

میکروسکوپ نوری اتمی مدل IX-71

ثبت تصاویر و فیلم با بزرگ نمایی 40 تا 1600/ تصویربرداری میدان روشن/ تصویربرداری کنتراست تداخلی اختلافی/ تصویربرداری قطبیده (پلاریزان)/ تصویربرداری کنتراست فازی (تباین فازی)/

  1. لطفا جهت تسریع انجام آنالیز های خود با کارشناس آزمایشگاه مرکزی هماهنگی های لازم را انجام دهید.
  2. شماره تماس کارشناس آزمایشگاه: ۰۲۴۳۳۱۵۳۰۰۷ - آقای رضایی