درباره ما

درباره آزمایشگاه

ما متخصصان قابل اعتماد هستیم

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در جهت ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی و آنالیز دستگاهی در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تاسیس گردیده است. هدف از تاسیس آزمایشگاه مرکزی استفاده اعضا هیأت علمی و دانشجویان و پژوهش گران از تجهیزات موجود و خدمت رسانی مراکز عملی خارج دانشگاه و همچنین ارتباط سازنده بین دانشگاه و صنعت در جهت ارتقاء رشد علمی کشور می باشد.

image