روش پرداخت

روش اول

برای ورود به صفحه پرداخت اینجا را کلیک کرده و سپس همانطور که در تصویر های زیر می بینید روی گزینه پرداخت های متفرقه کلیک کنید تا وارد فرم پرداخت شوید. فرم های پرداخت را پر و سپس ارسال کنید.
روش دوم

مبلغ مورد نظر را به شماره حساب یا شماره کارت زیر واریز کنید و سپس فیش واریزی آن را به یکی از ایمیل های زیر ارسال کنید و منتظر پاسخ دریافتی از طریق ایمیل خود باشید.

برای پرداخت از طریق روش های زیر اقدام کنید.

شماره شبا IR840100004001086603022542

شماره کارت 6367957035585533


به نام

"بانک مرکزی - تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان"

جهت ثبت خدمات در شبکه راهبردی لطفا کارت ملی متقاضیان و درخواست نوع آنالیز را به یکی از آدرس های زیر ارسال کنید.

centlabiasbs@gmail.com

shahsavari@iasbs.ac.ir

amir.valizadeh@iasbs.ac.ir

  1. نمونه های ارسالی فقط از طریق اداره پُست مورد پذیرش می باشند.
  2. فقط یک ماه پس از انجام آنالیز، زمان برای اعلام وعودت نمونه های خود دارید. پس از یک ماه آزمایشگاه مرکزی هیچگونه تعهدی در قبال نمونه های شما ندارد.