تماس با ما

آدرس آزمایشگاه

زنجان - بلوار استاد یوسف ثبوتی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

صندوق پستی 451951859

کدپستی 4513766731

اطلاعات تماس

حمیدرضا شهسواری

024-33153206

عباس بیگلری

024-33155160

واحد NMR

024-33153007

ایمیل آزمایشگاه

centlabiasbs@gmail.com