Rheometer

image

رئومتر مدل MCR 51

اندازه گیری ویسکوزیته مایعات و مواد نرم/ اندازه گیری ویسکوزیته مایعات و مواد نرم در دماهای مختلف/ اندازه گیری ویسکوزیته بر حسب تنش یا نرخ برش/ اندازه‌گیری مدول G′ و G″

  1. لطفا جهت تسریع انجام آنالیز های خود با کارشناس آزمایشگاه مرکزی هماهنگی های لازم را انجام دهید.
  2. شماره تماس کارشناس آزمایشگاه: ۰۲۴۳۳۱۵۳۰۰۷ - آقای رضایی